Az adatkezelési tevékenységek központi nyilvántartása

Az uniós intézmények és szervek adatkezelési tevékenységeikről központi nyilvántartást vezetnek. E nyilvántartást nyilvánosan hozzáférhetővé teszik (az (EU) 2018/1725 rendelet 31. cikkének (5) bekezdése).

A nyilvántartás a rendelkezésre álló nyelvi változatban érhető el.

A nyilvántartást az adatvédelmi tisztviselő vezeti.
Protokolltevékenység és látogatásszervezés