Centralni register dejavnosti obdelave

Institucije in organi Unije svoje evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov hranijo v centralnem registru. Javnosti do tega registra omogočijo dostop (člen 31(5) Uredbe (EU) 2018/1725).

Register je na voljo prek spleta v dostopni jezikovni različici.

Ta register vodi pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov.