Marc van der Woude
Marc van der Woude
Председател
Биография и кариера

Роден през 1960 г. в Горедейк (Нидерландия), г‑н Marc van der Woude завършва първите години от образованието си в Rijksuniversiteit Groningen (Университетът „Рейкс“ в Гронинген, Нидерландия), където през 1983 г. получава бакалавърска степен по право. До 1984 г. продължава образованието си в Колежа на Европа (Белгия).

След като приключва обучението си, е много активно ангажиран в преподавателска и изследователска дейност в Колежа на Европа, където е асистент до 1986 г. Впоследствие е преподавател в Universiteit Leiden (Университетът в Лейден, Нидерландия) от 1986 г. до 1987 г. През цялата си кариера той остава свързан с преподаването и от 2000 г. става ръководител на катедра като професор по право в Erasmus Universiteit Rotterdam (Университетът „Еразмус“ в Ротердам, Нидерландия). Автор на многобройни публикации, той допринася за развитието на конкурентното право, за което свидетелстват редица трудове, представляващи референция в тази област.

Успоредно с университетските си изяви г‑н van der Woude развива и кариера на практикуващ юрист. От 1987 г. до 1989 г. той работи в Комисията на Европейските общности, в която изпълнява функцията на докладчик в генерална дирекция „Конкуренция". След това преминава на работа в Съда на Европейските общности и си сътрудничи в качеството на съдебен помощник със съдиите Thymen Koopmans и Paul Joan George Kapteyn от 1989 г. до 1992 г. Европейската комисия го назначава като администратор в отдела за координация в генерална дирекция „Конкуренция" — функция, която изпълнява от 1992 г. до 1993 г., преди да стане член на нейната правна служба, от 1993 г. до 1995 г. След тази дата той става адвокат в адвокатска колегия Брюксел (Белгия), където неговата практика пред съдилищата се съсредоточава в областта на конкурентното право.

Г‑н van der Woude е назначен за съдия в Общия съд на 13 септември 2010 г. На 18 септември 2013 г. неговите колеги го избират за председател на състав, а на 20 септември 2016 г. — за заместник-председател на Общия съд. На 27 септември 2019 г. е избран за председател на тази юрисдикция и заседава в това качество оттогава.

Членство във фондации, организации или други образувания в областта на правото, културата, изкуствата, социални, спортни или благотворителни организации
  • Член на консултативния съвет на Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier (Академия по европейско право, Трир, Германия)
  • Член на „Advisory board of the Toulouse School of Economics executive education program in antitrust“ (Школа за икономически науки, Тулуза, Франция)
  • Член на Curatorium, Europa Instituut, Лейден
  • Член на редакционната колегия на Sociaal Economische Wetgeving
  • Член на научния комитет на списание „Concurrences“