Marc van der Woude
Marc van der Woude
president
Elulugu ja teenistuskäik

Marc van der Woude, kes sündis 1960. aastal Gorredijkis (Madalmaad), läbis esimesed õpinguaastad Rijksuniversiteit Groningenis (Groningeni ülikool, Madalmaad), kus ta omandas 1983. aastal litsentsikraadi õigusteaduses. Ta jätkas õpinguid Collège d’Europe’is (Euroopa Kolledž, Belgia) kuni 1984. aastani.

Õpingute järel oli ta väga aktiivselt seotud õppe- ja teadustööga Collège d’Europe’is, kus ta töötas assistendina kuni 1986. aastani. Seejärel oli ta aastatel 1986–1987 õppeülesande täitja Universiteit Leidenis (Leideni ülikool, Madalmaad). Ta on kogu töökäigu jooksul jäänud seotuks õppetööga ja alates 2000. aastast on ta õigusteaduse professoritooli hoidja Erasmus Universiteit Rotterdamis (Rotterdami Erasmuse ülikool, Madalmaad). Paljude publikatsioonide autorina on ta aidanud kaasa konkurentsiõiguse uurimistöödele, millest annavad tunnistust paljud selle valdkonna olulised teosed.

Samal ajal õppejõutööga tegeles M. van der Woude ka õiguse praktiseerimisega. Aastatel 1987–1989 oli ta Euroopa Ühenduste Komisjoni teenistuses konkurentsi peadirektoraadi raportöörina. Seejärel liikus ta Euroopa Ühenduste Kohtusse, kus oli aastatel 1989–1992 kohtunike Thymen Koopmansi ja Paul Joan George Kapteyni õigusnõunik. Euroopa Komisjon nimetas ta konkurentsi peadirektoraadi koordineerimisosakonna administraatori ametikohale, kuhu ta jäi aastateks 1992–1993, enne kui liitus komisjoni õigusteenistusega, töötades seal aastatel 1993–1995. Sellest ajast alates sai temast advokaat Brüsseli (Belgia) advokatuuris, kus ta keskendus eelkõige konkurentsiõiguse vastutustundlikule praktiseerimisele.

M. van der Woude nimetati Üldkohtu kohtunikuks 13. septembril 2010. Teised kohtunikud valisid ta 18. septembril 2013 koja presidendiks ja 20. septembril 2016 Üldkohtu asepresidendiks. 27. septembril 2019 valiti ta selle kohtu presidendiks ja sellel ametikohal on ta tänase päevani.

Kuulumine õigus-, kultuuri-, kunsti-, sotsiaal-, spordi- või heategevusvaldkonna sihtasutustesse, organisatsioonidesse või asutustesse
  • Euroopa Õigusakadeemia (Europäische Rechtsakademie (ERA), Trier, Saksamaa) nõuandekomitee liige
  • Nõuandekomitee „Advisory board of the Toulouse School of Economics executive education program in antitrust“ (Toulouse’i majandusteaduste kool, Prantsusmaa) liige
  • Europa Instituut de Leideni kuratooriumi liige
  • Sociaal Economische Wetgevingi toimetuskolleegiumi liige
  • Väljaande „Revue Concurrences“ teaduskomitee liige