Marc van der Woude
Marc van der Woude
Pirmininkas
Biografija ir profesinė patirtis

Gimė 1960 m. Gorredijk mieste (Nyderlandai). Pirmuosius studijų metus Marc van der Woude praleido Rijksuniversiteit Groningen (Groningeno universitetas, Nyderlandai), kur 1983 m. gavo teisės diplomą. Iki 1984 m. studijas tęsė Collège d’Europe (Europos kolegija, Belgija).

Pabaigęs studijas itin aktyviai dėstė ir atliko daug mokslo tyrimų Europos kolegijoje, kur iki 1986 m. dirbo asistentu. 1986–1987 m. buvo paskirtas Universiteit Leiden (Leideno universitetas, Nyderlandai) dėstytoju. Per visą savo karjerą nenutolo nuo dėstytojavimo veiklos ir nuo 2000 m. jam buvo patikėtos teisės profesoriaus pareigos Erasmus Universiteit Rotterdam (Roterdamo Erasmus universitetas, Nyderlandai). Daugelio publikacijų autorius, prisidėjęs prie konkurencijos teisės kūrimo ir parengęs kelis informacinius leidinius šioje srityje.

Be akademinių pareigų, Marc van der Woude plėtoja ir teisininko praktiko karjerą. 1987–1989 m. dirbo Europos Bendrijų Komisijoje, kurios Konkurencijos generaliniame direktorate užėmė pranešėjo pareigas. Paskui prisijungė prie Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir 1989–1992 m. dirbo teisės referentu teisėjų Thymen Koopmans ir Paul Joan George Kapteyn kabinetuose. Europos Komisija jį paskyrė Konkurencijos generalinio direktorato Koordinavimo skyriaus administratoriumi (1992–1993 m.), o nuo 1993 m. tapo Europos Bendrijų Komisijos Teisės tarnybos nariu (iki 1995 m.). Nuo 1995 m. tapo Briuselio (Belgija) advokatūros nariu, jo pagrindinė bylinėjimosi praktikos sritis – konkurencijos teisė.

2010 m. rugsėjo 13 d. Marc van der Woude buvo paskirtas Bendrojo Teismo teisėju. 2013 m. rugsėjo 18 d. kolegų teisėjų išrinktas kolegijos pirmininku, o 2016 m. rugsėjo 20 d. – Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotoju. 2019 m. rugsėjo 27 d. išrinktas šio Teismo pirmininku ir užima šias pareigas iki šiol.

Priklausymas fondams, organizacijoms ar įstaigoms teisės, kultūros, meno, socialinėje, sporto ar labdaros srityse
  • Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier (Tryro Europos teisės akademija, Vokietija) patariamosios tarybos narys
  • „Advisory board of the Toulouse School of Economics executive education program in antitrust“ (Tulūzos ekonomikos mokykla, Prancūzija) narys
  • Europa Instituut de Leiden kuratorijos narys
  • Sociaal Economische Wetgeving redakcinės tarybos narys
  • Revue Concurrences mokslo komiteto narys