Marc van der Woude
Marc van der Woude
Priekšsēdētājs
Biogrāfija un karjera

Dzimis 1960. gadā Goredeikā (Nīderlande), Marc van der Woude pirmos studiju gadus pavada Rijksuniversiteit Groningen (Groningenas universitāte, Nīderlande), kur 1983. gadā iegūst grādu tiesību zinātnē. Līdz 1984. gadam studijas turpina Eiropas Koledžā (Beļģija).

Pēc studiju beigšanas aktīvi iesaistās mācībās un pētniecībā Eiropas Koledžā, kur līdz 1986. gadam ir asistents. Pēc tam no 1986. līdz 1987. gadam strādā kā lektors Universiteit Leiden (Leidenes Universitāte, Nīderlande). Visā karjeras laikā paliek iesaistīts izglītībā un kopš 2000. gada ieņem Erasmus Universiteit Rotterdam (Roterdamas Erasma universitāte, Nīderlande) tiesību zinātnes profesora amatu. Būdams daudzu publikāciju autors, sniedz ieguldījumu pētījumos konkurences tiesībās, par ko liecina vairāki izziņas literatūras darbi šajā jomā.

Līdztekus darbam universitātēs Marc van der Woude īsteno praktizējoša jurista karjeru. No 1987. līdz 1989. gadam strādā Eiropas Kopienu Komisijā, kur pilda ziņotāja funkcijas Konkurences ģenerāldirektorātā. Pēc tam pārceļas uz Eiropas Kopienu Tiesu un no 1989. līdz 1992. gadam tiesneša palīga statusā strādā kopā ar tiesnešiem Thymen Koopmans un Paul Joan George Kapteyn. Eiropas Komisija viņu ieceļ par administratoru Konkurences ģenerāldirektorāta Koordinācijas nodaļā, un šajā amatā viņš darbojas no 1992. līdz 1993. gadam; vēlāk – no 1993. līdz 1995. gadam – strādā Komisijas juridiskajā dienestā. Pēc tam kļūst par advokātu Briseles advokatūrā (Beļģija), kur viņa tiesvedības prakse koncentrējas uz konkurences tiesībām.

2010. gada 13. septembrī Marc van der Woude tiek iecelts par Vispārējās tiesas tiesnesi. Kolēģi 2013. gada 18. septembrī viņu ievēlē par palātas priekšsēdētāju un 2016. gada 20. septembrī – par priekšsēdētāja vietnieku. 2019. gada 27. septembrī viņš ir ievēlēts par šīs tiesas priekšsēdētāju un kopš tā laika ieņem šo amatu.

Dalība fondos, organizācijās vai iestādēs tiesību, kultūras, mākslas, sociālajā, sporta vai labdarības jomā
  • Europäische Rechtsakademie (ERA) Trier (Trīres Eiropas Tiesību akadēmija, Vācija) konsultatīvās padomes loceklis
  • Advisory board of the Toulouse School of Economics executive education program in antitrust (Tulūzas Ekonomikas zinātņu skola, Francija) loceklis
  • Europa Instituut de Leiden (Leidenes Eiropas institūts) pilnvaroto padomes loceklis
  • Sociaal Economische Wetgeving redakcijas kolēģijas loceklis
  • Revue Concurrences zinātniskās komitejas loceklis