Marc van der Woude
Marc van der Woude
President
Biografie en loopbaan

Marc van der Woude, geboren in 1960 te Gorredijk (Nederland), begon zijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1983 zijn rechtendiploma behaalde. Hij zette zijn studie voort aan het Europacollege (België) (tot 1984).

Na zijn studie bleef hij (tot 1986) verbonden aan het Europacollege, waar hij zich als assistent zeer actief bezighield met onderwijs en onderzoek. Daarna was hij van 1986 tot 1987 universitair docent aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn loopbaan is hij steeds betrokken gebleven bij het onderwijs. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als auteur van talrijke publicaties heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van het mededingingsrecht, zoals blijkt uit verscheidene naslagwerken over dit onderwerp.

Naast zijn academische verplichtingen was Marc van der Woude ook werkzaam in de rechtspraktijk. Van 1987 tot 1989 was hij bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen in dienst als rapporteur bij het directoraat-generaal Concurrentie. Vervolgens stapte hij over naar het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Daar was hij van 1989 tot 1992 werkzaam als referendaris voor de rechters Thijmen Koopmans en Paul Joan George Kapteyn. In 1992 werd hij door de Europese Commissie benoemd tot administrateur bij de eenheid Coördinatie van het directoraat-generaal Concurrentie, een functie die hij bekleedde tot 1993. Daarna was hij van 1993 tot 1995 lid van de Juridische Dienst van de Commissie. Vanaf 1995 was hij werkzaam als advocaat aan de balie van Brussel (België), waar zijn praktijk zich toespitste op het mededingingsrecht.

Marc van der Woude werd op 13 september 2010 benoemd tot rechter in het Gerecht. Op 18 september 2013 werd hij door zijn collega’s verkozen tot kamerpresident en op 20 september 2016 tot vicepresident. Op 27 september 2019 werd hij verkozen tot president van het Gerecht. Hij bekleedt deze functie tot op heden.

Lidmaatschap van juridische, culturele, artistieke, sociale, sportieve of liefdadige stichtingen, organisaties of instellingen
  • Lid van de adviesraad van de Europäische Rechtsakademie (ERA) (Academie voor Europees Recht te Trier, Duitsland) (2020 2023)
  • Lid van de Advisory board of the Toulouse School of Economics executive education program in antitrust (École des Sciences économiques de Toulouse, Frankrijk) [adviescommissie van de opleiding op het gebied van antitrustzaken van de Toulouse School of Economics (school voor economische wetenschappen van de Université Toulouse 1 Capitole)]
  • Lid van het curatorium van het Europa Instituut (Leiden)
  • Lid van het redactiecomité van SEW ‒ Tijdschrift voor Europees en economisch recht
  • Lid van het wetenschappelijk comité van Concurrences, Revue des droits de la concurrence