Marc van der Woude
Marc van der Woude
Ordförande
Biografi och karriär

Marc van der Woude, född år 1960 i Gorredijk (Nederländerna). Juristexamen år 1983 vid Rijksuniversiteit Groningen (Groningens universitet, Nederländerna). Han fortsatte därefter sina studier vid College of Europe (Belgien) år 1984.

Marc van der Woude var amanuens vid College of Europe fram till år 1986 och var där aktivt involverad i undervisning och forskning. Han var därefter universitetslektor vid Universiteit Leiden (Leidens universitet, Nederländerna) (1986-1987). Marc van der Woude innehar sedan år 2000 en professur i juridik vid Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmusuniversitetet i Rotterdam, Nederländerna). Han är författare till ett stort antal publikationer (bland annat flera referensverk inom konkurrensrätten) och har därigenom bidragit till utvecklingen av konkurrensrätten.

Marc van der Woude har utöver sina universitetsuppdrag även varit verksam som praktiserande jurist. Under perioden 1987-1989 var han föredragande vid generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska gemenskapernas kommission. Han var därefter rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol. Han samarbetade med domarna Thymen Koopmans och Paul Joan George Kapteyn vid den domstolen (1989-1992). Från år 1992-1993 var han handläggare på samordningsenheten inom generaldirektoratet för konkurrens vid Europeiska kommissionen och arbetade därefter som jurist vid kommissionens rättstjänst (1993-1995). Han blev advokat och medlem i Bryssels advokatsamfund (Belgien) år 1995. Som advokat specialiserade han sig på konkurrensrätt.

Marc van der Woude utnämndes till domare vid tribunalen den 13 september 2010. Han valdes till avdelningsordförande den 18 september 2013 och vice ordförande den 20 september 2016. Han är tribunalens ordförande sedan den 27 september 2019.

Engagemang i stiftelser, organisationer eller institutioner som är verksamma inom juridik, kultur, konst, sociala frågor, idrott eller välgörenhet
  • Ledamot i redaktionskommittén för Europäische Rechtsakademie (ERA) (Trier, Tyskland)
  • Ledamot i ”Advisory board of the Toulouse School of Economics executive education program in antitrust” (Ekonomihögskolan i Toulouse, Frankrike)
  • Ledamot i Curatorium de l’Europa Instituut de Leiden
  • Ledamot i redaktionskommittén för tidskriften Sociaal Economische Wetgeving
  • Ledamot i redaktionsrådet för tidskriften Revue Concurrences