Туристически посещения

Туристическото бюро в Люксембург организира посещения с придружител на Съда в почивните дни и през съдебната ваканция. Час за тези посещения може да бъде записан 4 седмици по-рано в Luxembourg City Tourist Office — 30, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, B.P. 181 — L-2011 Luxembourg, тел.: +352 22 28 09 — факс: +352 46 70 70 — електронна поща: guides@lcto.lu - www.luxembourg-city.com.