Individuální návštěvníci

Individuální návštěvníci se mohou zúčastnit veřejných jednání, která se konají v průběhu dob soudních zasedání. Zpravidla probíhají každé úterý, středu a čtvrtek od 9:30 hodin. Délka jednání se různí. Konkrétní jednání si lze vybrat v Soudním kalendáři. Není povinná žádná předběžná registrace u Služby návštěv.

Prosíme individuální návštěvníky, kteří se chtějí zúčastnit veřejného jednání Soudního dvora nebo Tribunálu, aby se dostavili ke vchodu určenému pro návštěvníky (plány budov), kde po předložení občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu obdrží identifikační visačku. Návštěvníkům doporučujeme, aby se dostavili nejpozději 15 minut před začátkem jednání. Počet míst v jednacích síních je omezený a nelze je předem rezervovat. Návštěvníky dále žádáme, aby během jednání dodržovali bezpečnostní a společenská pravidla.