Individuālie apmeklētāji

Individuālie apmeklētāji drīkst apmeklēt tiesu sēžu periodos notiekošās atklātās tiesas sēdes. Parasti tās tiek rīkotas otrdienās, trešdienās un ceturtdienās un sākas plkst. 9.30. Tiesas sēžu ilgumi ir dažādi. Lai izdarītu izvēli, lūdzam iepazīties ar tiesas sēžu kalendāru. Iepriekšēja pieteikšanās Apmeklējumu dienestā nav vajadzīga.

Individuālajiem apmeklētājiem, kas vēlas piedalīties Tiesas vai Vispārējās tiesas rīkotā atklātā tiesas sēdē, ir jāpiesakās pie apmeklētājiem paredzētās ieejas (plāns), līdzi ņemot personas apliecību, pasi vai autovadītāja apliecību, lai varētu saņemt caurlaidi. Ieteicams ierasties ne vēlāk kā 15 minūtes pirms tiesas sēdes sākuma. Pieejamo vietu skaits ir ierobežots, un rezervēšana nav iespējama. Tiesas sēdes laikā apmeklētājiem ir jāievēro Tiesas Drošības un uzvedības noteikumi.