Posamezni obiskovalci

Posamezni obiskovalci so lahko navzoči na javnih obravnavah, ki potekajo v obdobjih, ko Sodišče zaseda. Obravnave praviloma potekajo ob torkih, sredah in četrtkih ter se začnejo ob 9.30. Trajajo različno dolgo. Pri izbiri si lahko pomagate z ogledom koledarja obravnav. Predhodna registracija pri Službi za obiske ni potrebna.

Posamezni obiskovalec, ki želi sodelovati pri javni obravnavi Sodišča ali Splošnega sodišča, naj pride k vhodu, ki je namenjen obiskovalcem (načrt), z osebno izkaznico, potnim listom ali vozniškim dovoljenjem, da dobi identifikacijsko izkaznico. Priporočljivo je priti najpozneje 15 minut pred začetkom obravnave. Število razpoložljivih mest je omejeno in rezervacije niso mogoče. Med obravnavo morajo obiskovalci spoštovati varnostna navodila in pravila vedenja.