A személyes adatok védelme

A látogatásszervezés keretében a személyes adatok gyűjtésére a látogatás legmegfelelőbb körülmények közötti lebonyolítása (így a hatékony kommunikáció, valamint a látogatók által használt nyelvnek, a látogatók végzettségének és érdeklődési körének megfelelő látogatási program kialakítása) érdekében kerül sor. Ezeket az adatokat a Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóság a látogatás megszervezéséhez és a látogatás értékeléséhez szükséges ideig kezeli, és az adatokat legkésőbb a látogatást követően hat évvel törli. Az adatokat csak a látogatást szervezőkkel (érintett látogatók, Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóság), a látogatóknak előadást tartó személyekkel, a Tolmácsolási Igazgatósággal – ha tolmácsolásra van szükség –, és adott esetben a jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervekkel közlik.

A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i 2018/1725/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében Ön betekintési joggal rendelkezik az Önre vonatkozó adatok tekintetében, és szükség esetén kérheti ezen adatok helyesbítését.

Az erre vonatkozó további információkért, illetve a kezelt adatokba való betekintés érdekében forduljon a Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatósághoz. Ezenkívül bármikor fordulhat az Európai Adatvédelmi Biztoshoz is.

Biztonsági kamerák és videofelvételek

A Bíróság az épületébe belépő személyek, valamint a saját vagyontárgyai és a birtokában lévő információk védelmének biztosítása érdekében épületeinek belső és külső megfigyelésére kamerás biztonsági rendszert működtet. A felvételeket korlátozott ideig őrzi meg, és azokat csak az erre kijelölt néhány személy tekintheti meg.

A felvételek megőrzésére és a kamerás megfigyelésre a személyes adatok és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályok betartásával kerül sor. A megfigyelt területen külön piktogram jelzi a biztonsági kamerák jelenlétét.

További információk:

Biztonsági kamerás megfigyelési politika

Tájékoztató

Váratlan eseményekről szóló jelentések

A Bíróság intézkedéseket tett annak érdekében, hogy váratlan eseményről szóló belső jelentés készüljön minden rendellenességről, működési zavarról, elsősegélynyújtásról, valamint a személyek, a vagyontárgyak és az ingatlanok biztonságával vagy épségével kapcsolatos esetleges problémákról.

További információk:

A váratlan eseményekről szóló jelentésekről készült leírás