Η Τέχνη στο Δικαστήριο

Η ευρωπαϊκή ταυτότητα διαμορφώνεται μέσω της αλληλεπίδρασης και του αμοιβαίου εμπλουτισμού των εθνικών πολιτισμών των κρατών μελών. Ως χώρος καθημερινού διαλόγου μεταξύ νομικών πολιτισμών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην Τέχνη, αυτό το ζωτικής σημασίας στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Χάρη στη συνδρομή των κρατών μελών, το δικαιοδοτικό θεσμικό όργανο της Ένωσης διαθέτει μια συλλογή έργων τέχνης αντιπροσωπευτική της ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικής κληρονομιάς. Τα έργα που έχουν περιέλθει στο Δικαστήριο από δωρεές, παρακαταθήκες ή δάνεια αποκαλύπτουν τη μοναδικότητα της πολιτιστικής παράδοσης κάθε κράτους μέλους και συμβάλλουν, μέσω της πολυμορφίας τους, στη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού πνεύματος». Πρόκειται για ποικίλα έργα διαφορετικών περιόδων, τα οποία συχνά σχετίζονται με την ιδέα της Ευρώπης, της δικαιοσύνης, της αρμονίας, της συνεργασίας και της ειρήνης.

Μετά τα πρώτα έργα –δηλαδή το έργο που δάνεισε η Γαλλία το 1969 για τη διακόσμηση της πρώτης αίθουσας ακροατηρίου του Δικαστηρίου και εκείνα που παράγγειλε το Λουξεμβούργο σε καλλιτέχνες από καθένα από τα ιδρυτικά κράτη μέλη για τη διακόσμηση του Μεγάρου του Δικαστηρίου που εγκαινιάστηκε το 1973– προστέθηκαν σταδιακά στη συλλογή και άλλα έργα. Η συλλογή του Δικαστηρίου εξελίσσεται ακολουθώντας τα βήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την ιστορική πορεία του ίδιου του θεσμικού οργάνου.

Λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους, τα κτίρια του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ιδανικό χώρο για την έκθεση της συλλογής των έργων τέχνης του θεσμικού οργάνου, τα οποία προέρχονται από όλη την Ευρώπη. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επισκέπτες του θεσμικού οργάνου μπορούν να θαυμάσουν ένα σύνολο έργων του οποίου η ποικιλομορφία αποτελεί χαρακτηριστική έκφραση της αρμονικής συνύπαρξης των πολιτισμών των κρατών μελών.

Photos