Kunst Euroopa Kohtus

Euroopa identiteet sünnib liikmesriikide erinevate rahvuskultuuride omavahelisest suhtlusest ja vastastikusest rikastamisest. Euroopa Liidu Kohus – koht, kus õiguskultuurid peavad iga päev dialoogi – omistab erilist tähtsust kunstile kui Euroopa kultuuri jaoks olulisele pärandile.

Tänu liikmesriikide abile säilitab liidu õigusasutus Euroopa mitmekultuurilist pärandit esindavate kunstiteoste kollektsiooni. Need kingitud, hoiule antud või laenatud teosed näitavad liikmesriikide ainulaadseid traditsioone ja aitavad oma mitmekesisuses kaasa nn Euroopa vaimu loomisele. Need mitmesugust laadi ja erinevatest ajastutest pärinevad teosed kutsuvad sageli esile mõtteid Euroopast, õiglusest, harmooniast, koostööst ja rahust.

Esimestele teostele – 1969. aastal Prantsusmaalt laenatud teos, mis kaunistas Euroopa Kohtu esimest istungisaali, ja Luksemburgi poolt kuut asutajariiki esindavatelt kunstnikelt tellitud teosed, mis kaunistasid 1973. aastal avatud kohtumaja – on aja jooksul lisandunud ka teisi teoseid. Euroopa Kohtus säilitatav kunstipärand areneb vastavalt Euroopa ülesehituse etappidele ja institutsiooni enda ajaloole.

Euroopa Liidu Kohtu hoonete tähelepanuväärne arhitektuuriline keskkond on sobiv koht, kus neid igast Euroopa paigast pärit kunstiteoseid eksponeerida. Võimalus visuaalselt sukelduda nende teoste mitmekesisusse annab institutsiooni töötajatele ja selle ruume külastavatele inimestele tunnistust liikmesriikide erinevate kultuuride harmoonilisest ja pluralistlikust kooseksisteerimisest.

Photos