Menas Teisingumo Teisme

Contenu

Sąjungos tapatybė susiformuoja, kai skirtingos valstybių narių nacionalinės kultūros sąveikauja ir viena kitą praturtina. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, kuriame kasdien vyksta teisinių kultūrų dialogas, menui teikia ypač didelę reikšmę, nes menas yra itin svarbus Europos kultūros paveldas.

Valstybių narių dėka Sąjungos teisminė institucija sukaupė meno kūrinių kolekciją, atspindinčią Europos daugiakultūrį paveldą. Šie institucijai dovanoti arba paskolinti kūriniai atskleidžia unikalias valstybių narių tradicijas, o jų įvairovė prisideda kuriant Sąjungos dvasią. Kūriniai labai įvairūs ir sukurti skirtingais laikotarpiais, tačiau daugumoje jų perteiktos Europos, teisingumo, harmonijos, bendradarbiavimo ir taikos idėjos.

Pirmuosius meno kūrinius – 1969 m. Prancūzijos paskolintąjį pirmajai Teisingumo Teismo posėdžių salei papuošti ir Liuksemburgo užsakytus šešių šalių steigėjų menininkų kūrinius, skirtus 1973 m. iškilmingai atidarytiems Rūmams dekoruoti, – ilgainiui papildė kiti meno kūriniai. Teisingumo Teismo turima meno kūrinių kolekcija augo sulig kiekvienu Sąjungos kūrimo etapu ir per pačios institucijos istoriją.

Išskirtinė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pastatų architektūra suteikia puikias galimybes eksponuoti šiuos iš visos Sąjungos atgabentus meno kūrinius. Institucijoje dirbantiems asmenims ir į ją atvykstantiems lankytojams suteikta galimybė pamatyti šių kūrinių įvairovę patvirtina darnų ir įvairialypį skirtingų valstybių narių kultūrų sambūvį.

Objet de la demande
Langues à traduire bg,es,cs,da,de,et,el,en,it,lv,lt,hu,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,fi,sv
Langues vérifiées
Délai
Numéro de suivi
Commentaires