Mākslas darbi Tiesā

Eiropas identitāte ir radusies, savstarpēji mijiedarbojoties un bagātinoties dažādu dalībvalstu nacionālajām kultūrām. Eiropas Savienības Tiesa ir vieta, kur ikdienā savijas dažādas juridiskās kultūras un kur mākslai, kas ir svarīga Eiropas kultūras daļa, tādēļ tiek piešķirta īpaša nozīme.

Ar dalībvalstu gādību Savienības tiesu iestādes glabājumā ir mākslas darbu kolekcija, kurā atspoguļojas Eiropas daudzšķautņainā kultūra. Šie mākslas darbi, kas iegūti kā dāvinājumi, nodoti glabāšanā vai patapinājumā, ir dalībvalstu unikālo tradīciju izpausme, un tie savā daudzveidībā veido “Eiropas garu”. Tie ir dažāda žanra darbi, radušies dažādos laikposmos, un tajos bieži vien ir iemiesota Eiropas, taisnīguma, harmonijas, sadarbības un miera ideja.

Pirmajiem mākslas darbiem, ko 1969. gadā patapinājumā nodeva Francija, lai tos izvietotu pirmajā Tiesas sēžu zālē, un tiem, ko sešu dibinātājvalstu māksliniekiem pasūtīja Luksemburga, lai izrotātu 1973. gadā svinīgi atklāto Tiesas Pili, laika gaitā nākuši klāt citi. Tiesas mākslas darbu kolekcija veidojas harmonijā ar Eiropas attīstības posmiem un pašas tiesu iestādes vēsturi.

Eiropas Savienības Tiesas vērienīgā arhitektoniskā vide ir īpaši labvēlīga šiem mākslas darbiem no visām Eiropas malu malām. Gan Tiesā strādājošajiem, gan arī tās apmeklētājiem ir iespēja gremdēties šo mākslas darbu daudzējādībā, kas apliecina dalībvalstu daudzo un dažādo kultūru harmonisko līdzāspastāvēšanu.