Sztuka w Trybunale

Tożsamość europejska rodzi się z kontaktów i wzajemnego wzbogacania kultur narodowych państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym toczy się codziennie dialog między kulturami prawnymi państw członkowskich, przywiązuje szczególną wagę do sztuki jako istotnej części europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Dzięki wkładowi państw członkowskich instytucja sądowa Unii posiada kolekcję dzieł sztuki reprezentatywną dla wielokulturowego europejskiego dziedzictwa. Eksponaty, pochodzące z darowizn, powierzone w depozyt lub wypożyczone, wywodzą się ze swoistych tradycji państw członkowskich, a w swej różnorodności przyczyniają się do powstawania „ducha europejskiego”. Mają one wielorakie formy, pochodzą z różnych epok, a ich motyw przewodni stanowią często idee europejskie: sprawiedliwość, harmonia, współpraca i pokój.

Do pierwszych eksponatów – dzieła użyczonego przez Francję w 1969 r., mającego zdobić pierwszą salę rozpraw Trybunału oraz tych stworzonych na zamówienie Luksemburga przez artystów reprezentujących sześć państw założycielskich w celu udekorowania Pałacu, który został oddany do użytku w 1973 r. – z czasem dochodziły kolejne. Zbiór dziedzictwa artystycznego, nad którym pieczę sprawuje Trybunał, ewoluuje wraz z postępującą integracją europejską i własną historią instytucji.

Wyjątkowa architektura gmachów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia szczególną oprawę dla wyeksponowania pochodzących z całej Europy dzieł sztuki. Dla pracowników Trybunału i osób odwiedzających jego siedzibę możliwość wizualnego doświadczenia bogactwa tych dzieł sztuki stanowi dowód na harmonijne i wielowymiarowe współistnienie różnych kultur państw członkowskich.