Domstolens konstsamling

Den europeiska identiteten är framsprungen ur ett ömsesidigt utbyte och berikande mellan medlemsstaternas olika nationella kulturer. EU-domstolen är en plats där olika rättskulturer möts dagligen och konsten – ett arv som är grundläggande för europeisk kultur – har därför en särskild betydelse.

Med medlemsstaternas hjälp har domstolen skapat en konstsamling som avspeglar Europas mångkulturella arv. Dessa konstverk, som skänkts, deponerats eller lånats ut till domstolen, är uttryck för medlemsstaternas unika traditioner och bidrar, genom sin variation, till att skapa en ”europeisk anda”. Konstverken är av olika slag och härrör från olika tidsperioder. Ofta leder de tankarna till teman som Europa, rättvisa, harmoni, samarbete och fred.

De allra första konstverken – det som Frankrike lånade ut år 1969 för att placeras i domstolens första förhandlingssal och de som Luxemburg beställde från konstnärer som skulle representera de sex första medlemsstaterna vid utsmyckningen av den Palais-byggnad som invigdes år 1973 – har under årens lopp kompletterats med andra verk. Domstolens konstsamling förändras i takt med att institutionen och den europeiska integrationen utvecklas.

Domstolens lokaler erbjuder genom sin speciella arkitektoniska inramning idealiska förutsättningar för exponeringen av dessa verk hämtade från hela Europa. Både domstolens anställda och de som besöker institutionen kan ta del av den visuella mångfald som dessa verk representerar, vilken är en spegling av mångfalden bland medlemsstaternas kulturer och den harmoniska samexistens som råder mellan dem.

Photos