Návštěvy na dálku

Soudní dvůr Evropské unie spouští program návštěv na dálku s cílem umožnit občanům Unie získat lepší povědomost o zásadní roli unijních soudů.

V první fázi jsou tyto návštěvy na dálku nabízeny všem studentkám a studentům středních škol v členských státech.

Mezi hlavní cíle tohoto programu patří:

  • zprostředkovat mladým lidem ve věku 15 až 18 let pochopení úlohy soudního orgánu Unie a dopadu jeho judikatury na jejich každodenní život;
  • umožnit jim obeznámit se s právy, které mají coby evropští občané, a s demokratickými hodnotami, které Unie prosazuje;
  • zvyšovat jejich povědomí o výzvách aktivní účasti na demokratickém životě Evropy.

V čem návštěva spočívá?

Program návštěv na dálku trvá přibližně 2 hodiny a 30 minut. Skládá se z interaktivních prvků (prezentace soudní činnosti právničkou či právníkem a virtuální návštěva budov orgánu s průvodkyní či průvodcem, setkání se soudkyní či soudcem nebo generální advokátkou či generálním advokátem Soudního dvora) a promítnutí dvou filmů vytvořených výhradně pro tento program, po nichž následuje prostor pro otázky a odpovědi.

Návštěvníci, které vítá a po celou dobu návštěvy doprovází hostitel, mohou s jednotlivými řečníky komunikovat.

Celá návštěva probíhá v jazyce účastníků a videa jsou opatřena titulky.

Před každou návštěvou poskytuje Soudní dvůr skupinám vzdělávací materiály. Rovněž se konají přípravné schůzky s vyučujícími nebo třídními učitelkami či učiteli.

Kdy se návštěvy konají?

Návštěvy se plánují na předem stanoveného harmonogramu datum (dostupný níže) a postupně, v závislosti na jazyce skupin, pro něž jsou určeny (do celoročního programu by mělo být zahrnuto všech 24 jazyků Evropské unie).

PL - Polski 03/03/2023 09:00 - 11:30
EL - Ελληνικά 31/03/2023 10:00 - 12:30
ES - Español 31/03/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Österreich) 21/04/2023 09:00 - 11:30
PT - Português 05/05/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Deutschland) 12/05/2023 09:00 - 11:30

Jak se lze návštěvy zúčastnit?

Návštěvy se uskutečňují na základě předchozí registrace, kterou provede vyučující nebo třídní učitelka či učitel, již mají o návštěvu zájem. Počet účastnických skupin je omezen, aby byla zajištěna kvalita návštěvy. Jedné návštěvy se může účastnit zároveň více tříd z několika různých škol.

Přihlášky se vyřizují v pořadí, v jakém přišly.

Pokud máte jakožto třídní učitelka či učitel zájem o návštěvu na dálku, můžete o ni požádat u útvaru pro návštěvy, když vyplníte kontaktní formulář  (v rubrice „Moje otázka se týká“ prosím zvolte „Organizované návštěvy“). Daný útvar Vám poté zašle podrobný rezervační formulář.

Uzávěrka přihlášek je vždy 10 pracovních dnů před datem návštěvy.