Επισκέψεις εξ αποστάσεως

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιερώνει πρόγραμμα εξ αποστάσεως επισκέψεων προκειμένου να δώσει στους πολίτες της Ένωσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τον θεμελιώδη ρόλο των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης.

Σε πρώτη φάση, οι εξ αποστάσεως επισκέψεις απευθύνονται στους μαθητές λυκείου των κρατών μελών.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Να κατανοήσουν οι νέοι ηλικίας 15 έως 18 ετών την αποστολή του δικαιοδοτικού θεσμικού οργάνου της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίον η νομολογία του Δικαστηρίου επηρεάζει την καθημερινότητά τους.
  • Να ενημερωθούν για τα δικαιώματα που έχουν ως πολίτες της Ένωσης και για τις δημοκρατικές αξίες που διέπουν την Ένωση.
  • Να ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο.

Ποιο είναι το περιεχόμενο της επίσκεψης;

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως επίσκεψης διαρκεί περίπου 2,5 ώρες. Περιλαμβάνει διαδραστικά στοιχεία (παρουσίαση του δικαιοδοτικού έργου από νομικό και εικονική ξενάγηση στα κτίρια του θεσμικού οργάνου από ξεναγό, συνάντηση με δικαστή ή γενικό εισαγγελέα) και την προβολή δύο βίντεο, γυρισμένων ειδικά για τις εξ αποστάσεως επισκέψεις, μετά την οποία ακολουθεί η υποβολή ερωτήσεων.

Τους επισκέπτες υποδέχεται και συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης αρμόδιος υπάλληλος του Δικαστηρίου, υπάρχει δε δυνατότητα συνδιάλεξης με τους παρεμβαίνοντες.

Η επίσκεψη διεξάγεται στη γλώσσα των επισκεπτών και τα βίντεο είναι υποτιτλισμένα.

Πριν από κάθε επίσκεψη, το θεσμικό όργανο θέτει στη διάθεση των επισκεπτών παιδαγωγικό υλικό. Επίσης διοργανώνονται προπαρασκευαστικές συνεδρίες με τους καθηγητές ή τους υπευθύνους τάξης.

Πότε διεξάγονται οι επισκέψεις;

Οι επισκέψεις οργανώνονται βάσει προκαθορισμένου προγράμματος (βλ. το πρόγραμμα κατωτέρω) και κατανέμονται χρονικά με κριτήριο τη γλώσσα των επισκεπτών (ο ετήσιος προγραμματισμός των επισκέψεων σταδιακά θα καλύψει το σύνολο των 24 επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

PL - Polski 03/03/2023 09:00 - 11:30
EL - Ελληνικά 31/03/2023 10:00 - 12:30
ES - Español 31/03/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Österreich) 21/04/2023 09:00 - 11:30
PT - Português 05/05/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Deutschland) 12/05/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Österreich) 17/11/2023 09:00 - 11:30

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε;

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κατόπιν εγγραφής στην οποία προβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές ή υπεύθυνοι τάξης. Ο αριθμός των ομάδων επισκεπτών είναι περιορισμένος προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο της επίσκεψης. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή στην ίδια επίσκεψη περισσοτέρων σχολικών τάξεων από διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τηρείται σειρά προτεραιότητας βάσει του χρόνου εγγραφής.

Οι καθηγητές ή υπεύθυνοι τάξης που ενδιαφέρονται για τη διοργάνωση εξ αποστάσεως επίσκεψης μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία Επισκέψεων συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής.