Wizyty zdalne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadza program wizyt zdalnych, aby ułatwić obywatelom Unii zapoznanie się z fundamentalną rolą pełnioną przez instytucję sądowniczą Unii.

Na początek zdalne wizyty oferowane są wszystkim uczniom szkół średnich państw członkowskich.

Program ma głównie na celu pomóc w:

  • zrozumieniu przez młodzież w wieku 15–18 lat, na czym polega misja instytucji sądowniczej Unii oraz jaki wpływ wywiera jej orzecznictwo na ich codzienne życie;
  • zaznajomieniu się z prawami przysługującymi im jako obywatelom europejskim oraz z reprezentowanymi przez Unię wartościami demokratycznymi;
  • uświadomieniu znaczenia aktywnego udziału w europejskim życiu demokratycznym.

Na czym polega wizyta?

Program wizyty zdalnej trwa około 2,5 godziny. Na program składają się elementy interaktywne (prowadzona przez prawnika prezentacja na temat działalności sądowniczej i wirtualne zwiedzanie budynków instytucji z przewodnikiem, spotkanie z sędzią lub rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości) oraz projekcja dwóch filmów opracowanych specjalnie dla tego programu, po której jest czas na zadawanie pytań.

Gospodarz wizyty wita uczestników i towarzyszy im przez cały czas. Uczestnicy mają możliwość interakcji z prelegentami.

Wizyta odbywa się w języku uczestników, a filmy opatrzone są napisami.

Trybunał towarzyszy grupom przygotowującym się do wizyty, udostępniając materiały dydaktyczne. Organizowane są również spotkania przygotowawcze z nauczycielami lub opiekunami klas.

Kiedy odbywają się wizyty?

Wizyty odbywają się zgodnie z ustalonym kalendarzem (zob. poniżej) i są rozplanowane według języków grup docelowych (tak by roczny program obejmował wszystkie 24 języki UE).

PL - Polski 03/03/2023 09:00 - 11:30
EL - Ελληνικά 31/03/2023 10:00 - 12:30
ES - Español 31/03/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Österreich) 21/04/2023 09:00 - 11:30
PT - Português 05/05/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Deutschland) 12/05/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Österreich) 17/11/2023 09:00 - 11:30

Jak wziąć udział?

Na wizyty obowiązują zapisy, których dokonują nauczyciele lub opiekunowie klasy. Liczba uczestniczących grup jest ograniczona w celu zapewnienia optymalnej jakości wizyty. W jednej wizycie może brać udział po kilka klas z różnych placówek jednocześnie.

Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Opiekunowie klas zainteresowani zorganizowaniem zdalnej wizyty dla klasy mogą zgłosić się do służby ds. wizyt, wypełniając formularz zgłoszenia.