Wizyty zdalne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadza program wizyt zdalnych, aby ułatwić obywatelom Unii zapoznanie się z fundamentalną rolą pełnioną przez instytucję sądowniczą Unii.

Na początek zdalne wizyty oferowane są wszystkim uczniom szkół średnich państw członkowskich.

Program ma głównie na celu pomóc w:

  • zrozumieniu przez młodzież w wieku 15–18 lat, na czym polega misja instytucji sądowniczej Unii oraz jaki wpływ wywiera jej orzecznictwo na ich codzienne życie;
  • zaznajomieniu się z prawami przysługującymi im jako obywatelom europejskim oraz z reprezentowanymi przez Unię wartościami demokratycznymi;
  • uświadomieniu znaczenia aktywnego udziału w europejskim życiu demokratycznym.

Na czym polega wizyta?

Program wizyty zdalnej trwa około 2,5 godziny. Na program składają się elementy interaktywne (prowadzona przez prawnika prezentacja na temat działalności sądowniczej i wirtualne zwiedzanie budynków instytucji z przewodnikiem, spotkanie z sędzią lub rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości) oraz projekcja dwóch filmów opracowanych specjalnie dla tego programu, po której jest czas na zadawanie pytań.

Gospodarz wizyty wita uczestników i towarzyszy im przez cały czas. Uczestnicy mają możliwość interakcji z prelegentami.

Wizyta odbywa się w języku uczestników, a filmy opatrzone są napisami.

Trybunał towarzyszy grupom przygotowującym się do wizyty, udostępniając materiały dydaktyczne. Organizowane są również spotkania przygotowawcze z nauczycielami lub opiekunami klas.

Kiedy odbywają się wizyty?

Wizyty odbywają się zgodnie z ustalonym kalendarzem (zob. poniżej) i są rozplanowane według języków grup docelowych (tak by roczny program obejmował wszystkie 24 języki UE).

PL - Polski 03/03/2023 09:00 - 11:30
EL - Ελληνικά 31/03/2023 10:00 - 12:30
ES - Español 31/03/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Österreich) 21/04/2023 09:00 - 11:30
PT - Português 05/05/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Deutschland) 12/05/2023 09:00 - 11:30

Jak wziąć udział?

Na wizyty obowiązują zapisy, których dokonują nauczyciele lub opiekunowie klasy. Liczba uczestniczących grup jest ograniczona w celu zapewnienia optymalnej jakości wizyty. W jednej wizycie może brać udział po kilka klas z różnych placówek jednocześnie.

Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Opiekunowie klas zainteresowani zorganizowaniem zdalnej wizyty dla klasy mogą zgłosić się do służby ds. wizyt, wypełniając formularz kontaktowy (w rubryce „Moje pytanie dotyczy” należy wybrać „organizacja wizyt”). Służba ds. wizyt prześle wówczas Państwu szczegółowy formularz zapisu.

Zapisy kończą się 10 dni roboczych przed dniem wizyty.