Vizite la distanță

Curtea de Justiție a Uniunii Europene lansează un program de vizite la distanță pentru a permite accesul cetățenilor Uniunii la o mai bună cunoaștere a rolului fondamental al instanțelor Uniunii.

Într-o primă etapă, aceste vizite la distanță sunt propuse tuturor liceenilor din statele membre.

Obiectivele principale ale acestui program sunt:

  • de a oferi tinerilor între 15 și 18 ani posibilitatea de a înțelege misiunea instituției judiciare a Uniunii și impactul jurisprudenței acesteia asupra vieții lor de toate zilele;
  • de a le permite să își reprezinte drepturile în calitate de cetățeni europeni și valorile democratice pe care le susține Uniunea;
  • de a-i sensibiliza la implicațiile unei participări active la viața democratică europeană.

În ce constă vizita?

Programul vizitelor la distanță durează aproximativ două ore și jumătate și este alcătuit din elemente interactive [prezentare de către un jurist a activității jurisdicționale și vizită virtuală a clădirilor instituției asigurată de un ghid, întâlnire cu un judecător sau cu un avocat general al Curții de Justiție] și vizionarea a două filme elaborate în exclusivitate pentru acest program, urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Vizitatorii sunt întâmpinați și însoțiți de o gazdă pe durata întregii vizite și au posibilitatea de a interacționa cu diferiții intervenienți.

Vizita se desfășoară în întregime în limba participanților, iar înregistrările sunt subtitrate.

Înainte de începerea fiecărei vizite, instituția îndrumă grupurile, punând la dispoziția acestora elemente pedagogice. Se organizează de asemenea reuniuni de pregătire cu profesorii sau cu responsabilii de clasă.

Când au loc vizitele?

Aceste vizitele sunt organizate potrivit unui calendar predefinit (accesibil mai jos) și în mod eșalonat, în funcție de limba grupurilor cărora le sunt destinate (programul anual este menit să acopere cele 24 de limbi ale Uniunii Europene).

PL - Polski 03/03/2023 09:00 - 11:30
EL - Ελληνικά 31/03/2023 10:00 - 12:30
ES - Español 31/03/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Österreich) 21/04/2023 09:00 - 11:30
PT - Português 05/05/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Deutschland) 12/05/2023 09:00 - 11:30

Cum se poate participa?

Vizitele se desfășoară după înscrierea prealabilă efectuată de profesorii sau de responsabilii de clasă interesați. Numărul de grupuri participante este limitat pentru a se garanta calitatea vizitei. La o aceeași vizită pot participa simultan mai multe clase, din unități de învățământ diferite.

Înscrierile vor fi tratate pe baza principiului „primul sosit, primul servit”.

În cazul în care, în calitate de responsabil(ă) de clasă, sunteți interesat(ă) de organizarea unei vizite la distanță, puteți adresa cererea serviciului „Vizite” prin completarea formularului de contact (la rubrica „Întrebarea mea privește”, alegeți „vizitele organizate”. Serviciul vă va adresa ulterior formularul de înregistrare detaliat.

Calendarul vizitelor pentru primul semestru al anului 2023 va fi accesibil în curând.