Obiski na daljavo

Sodišče Evropske unije uvaja program obiskov na daljavo, da bi se lahko državljani Unije bolje seznanili s temeljno nalogo, ki jo opravljata sodišči Unije.

V prvi vrsti so ti obiski na daljavo na voljo vsem srednješolcem in srednješolkam iz držav članic.

Glavni cilji tega programa so:

  • mlade med 15. in 18. letom starosti seznaniti z nalogo, ki jo opravlja sodna institucija Unije, in vplivom njene sodne prakse na njihovo vsakdanje življenje;
  • seznaniti jih s pravicami, ki jih imajo kot evropski državljani, in demokratičnimi vrednotami, ki jih zastopa Unija;
  • ozavestiti jih o pomenu aktivnega sodelovanja v evropskem demokratičnem življenju.

Iz česa je sestavljen obisk?

Program obiskov na daljavo traja približno dve uri in pol. Sestavljen je iz interaktivnih elementov (predstavitev sodne dejavnosti s strani pravnika in virtualni obisk stavb institucije z vodičem, srečanje s sodnikom/sodnico ali generalnim pravobranilcem/generalno pravobranilko na Sodišču) in ogleda dveh filmov, pripravljenih posebej za ta program, čemur sledi čas za vprašanja in odgovore.

Obiskovalce sprejme in jih ves čas obiska spremlja gostitelj, prav tako pa imajo možnost komunicirati z različnimi sogovorniki.

Celoten obisk poteka v jeziku udeležencev, videi pa so podnaslovljeni.

Institucija pred vsakim obiskom spremlja skupine, tako da jim da na voljo pedagoško gradivo. Organizirajo se tudi pripravljalni sestanki z učitelji.

Kdaj potekajo obiski?

Ti obiski so organizirani po vnaprej določenem časovnem razporedu (glej spodaj) in v fazah glede na jezik skupin, ki so jim namenjeni (z letnim programom naj bi bilo zajetih 24 jezikov Evropske unije).

PL - Polski 03/03/2023 09:00 - 11:30
EL - Ελληνικά 31/03/2023 10:00 - 12:30
ES - Español 31/03/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Österreich) 21/04/2023 09:00 - 11:30
PT - Português 05/05/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Deutschland) 12/05/2023 09:00 - 11:30

Kako se udeležiti?

Obiski potekajo na podlagi predhodnega vpisa, ki ga opravijo učitelji, ki jih to zanima. Število sodelujočih skupin je za zagotovitev kakovostnega obiska omejeno. Istega obiska se lahko hkrati udeleži več razredov iz različnih šol.

Vpisi bodo obravnavani na podlagi načela „kdor prvi pride, prvi dobi“.

Če vas kot učitelja zanima organiziranje obiska na daljavo, lahko za to zaprosite pri službi za obiske z izpolnitvijo kontaktnega obrazca (v rubriki „Moje vprašanje se nanaša na“ izberite „organizirane obiske“). Služba za obiske vam bo nato poslala podroben prijavni obrazec.

Vpisi se zaključijo 10 delovnih dni pred datumom obiska.