Besök på distans

EU-domstolen lanserar ett program för besök på distans med syftet att öka EU-medborgarnas kunskaper om tribunalens och domstolens viktiga roll.

I ett första skede är det medlemsstaternas gymnasieelever som erbjuds att delta.

Huvudsyftena med programmet är följande:

  • Att informera ungdomar mellan 15 och 18 år om EU-domstolens uppgifter och om hur domstolens rättspraxis påverkar deras vardag.
  • Att dessa ungdomar ska kunna bilda sig en uppfattning om sina rättigheter i egenskap av EU-medborgare och de demokratiska värden som EU står för.
  • Att göra ungdomarna medvetna om betydelsen av att aktivt delta i den europeiska demokratiska processen.

Vad ingår i besöket?

Programmet för besök på distans tar omkring 2,5 timmar. Det består av ett antal interaktiva delar (en presentation om den dömande verksamheten som hålls av en jurist, ett virtuellt besök i domstolens lokaler med en guide, ett samtal med en av domstolens domare eller generaladvokater) och visning av två filmer som har tagits fram särskilt för detta program, följt av en frågestund.

Besökarna tas emot av en värd som följer med dem under hela besöket, och de ges möjlighet att kommunicera med de olika talarna.

Hela besöket sker på deltagarnas språk och filmerna är textade.

Inför varje besök förser domstolen besöksgrupperna med studiematerial. Det ordnas även förberedande möten med läraren eller klassföreståndaren.

När äger besöken rum?

Besöken anordnas enligt en på förhand upprättad planering (se kalendern nedan) och delas upp beroende på besöksgruppernas språk (samtliga av de 24 EU-språken ska kunna täckas in under året).

PL - Polski 03/03/2023 09:00 - 11:30
EL - Ελληνικά 31/03/2023 10:00 - 12:30
ES - Español 31/03/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Österreich) 21/04/2023 09:00 - 11:30
PT - Português 05/05/2023 09:00 - 11:30
DE - Deutsch (Deutschland) 12/05/2023 09:00 - 11:30

Hur går det till att delta?

Besöket måste anmälas i förväg av läraren eller klassföreståndaren. Antalet besöksgrupper är begränsat av hänsyn till behovet att garantera besökets kvalitet. Flera klasser från olika skolor kan delta samtidigt i samma besök.

Anmälningarna behandlas enligt först till kvarn-principen.

Klassföreståndare som är intresserade av ett besök på distans uppmanas att höra av sig till besökstjänsten genom att fylla i kontaktformuläret (och där det står ”Min fråga gäller” välja alternativet ”organiserade besök”). Besökstjänsten kommer därefter att skicka ut ett detaljerat registreringsformulär.

Anmälningstiden löper ut 10 arbetsdagar före dagen för besöket.