Fiktivna imena anonimiziranih zadev

Od 1. januarja 2023 bo vsem novim anonimiziranim zadevam, v katerih poteka spor med fizičnimi osebami (katerih ime se od 1. julija 2018 zaradi varstva osebnih podatkov nadomešča z začetnicami) ali v katerih poteka spor med fizičnimi osebami in pravnimi osebami, ki nimajo razločevalnega imena, z računalniškim avtomatskim generatorjem dodeljeno fiktivno ime. Namen tega ukrepa je lažja identifikacija anonimiziranih zadev. Tako bo mogoče lažje pomnjenje teh zadev ter njihovo navajanje v sodni praksi in drugih okvirih.

Dodelitev fiktivnih imen ne zadeva:

  • zadev s področja predhodnega odločanja, pri katerih je ime pravne osebe dovolj razločevalno (zadeva bo poimenovana po imenu te pravne osebe);
  • direktnih tožb (Sodišče bo tem zadevam še naprej dodeljevalo konvencionalna imena, ki bodo navedena v oklepajih za običajnim imenom zadeve);
  • predlogov za izdajo mnenja;
  • pritožb;
  • zadev pred Splošnim sodiščem.

Ta fiktivna imena ne ustrezajo niti resničnim imenom strank postopka niti, načeloma, obstoječim imenom. Navedena bodo v glavi sodbe ter na prvi strani sodbe za številko zadeve.

Delovanje generatorja fiktivnih imen poteka tako, da se besede najprej razdelijo na zloge, ki so nato naključno združeni v fiktivne besede. Generator obstaja za vse uradne jezike Unije, po potrebi pa bo razvit tudi za jezike tretjih držav.