Επιλεγμένη Νομολογία

Η Επιλεγμένη Νομολογία αποτελεί νέα ετήσια έκδοση η οποία έχει ως σκοπό να αναδείξει τη νομολογία των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτήν. Πρόκειται για μια συλλογή συνόψεων τις οποίες έχει συντάξει η Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης και οι οποίες αφορούν τις κυριότερες αποφάσεις του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής διάδοσης της νομολογίας, η Επιλεγμένη Νομολογία επιδιώκει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις επικοινωνίας που αφορούν το δικαιοδοτικό έργο και, απευθυνόμενη στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου, εκθέτει τις κύριες νομολογιακές εξελίξεις του προηγούμενου έτους.

Η παρούσα έκδοση, βασισμένη σε αποφάσεις που επέλεξε το Δικαστήριο και το Γενικό Δικαστήριο, παρέχει μια συνοπτική ανάλυση της σημαντικότερης νομολογίας του έτους 2022. Η νομολογία αυτή παρουσιάζεται υπό τη μορφή συνόψεων που έχουν κατηγοριοποιηθεί ανά θέμα, σύμφωνα με τη διάρθρωση των Συνθηκών της Ένωσης. Για κάθε σύνοψη, ένας υπερσύνδεσμος παραπέμπει στο κείμενο της απόφασης.

Η Επιλεγμένη Νομολογία, της οποίας το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του θεσμικού οργάνου, σχεδιάστηκε εξ αρχής ως ψηφιακό εργαλείο, στο πλαίσιο της πολιτικής ψηφιοποίησης που εφαρμόζει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3 RAs 2022 mockupΕπιλεγμένη Νομολογία