Wybór najważniejszych wyroków

Wybór najważniejszych wyroków jest nową coroczną publikacją, dzięki której orzecznictwo sądów Unii Europejskiej ma stać się bardziej widoczne i dostępne. Stanowi on zbiór streszczeń głównych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej, opracowany przez Dyrekcję Badań i Dokumentacji.

Wybór najważniejszych wyroków wpisuje się w nową politykę rozpowszechniania orzecznictwa. Wychodzi naprzeciw nowym wymogom dotyczącym komunikacji działalności sądowniczej oraz przybliża przedstawicielom zawodów prawniczych główne ubiegłoroczne zmiany w orzecznictwie.

W oparciu o dokonany przez Trybunał Sprawiedliwości i Sąd wybór orzeczeń niniejsze wydanie przedstawia zwięzłą analizę głównych elementów zeszłorocznego dorobku orzeczniczego. Zostały one przedstawione w formie wspomnianych już streszczeń, pogrupowanych tematycznie na wzór struktury traktatów Unii. Przy każdym streszczeniu podano hiperłącze do tekstu orzeczenia.

Wybór najważniejszych wyroków był od początku pomyślany jako narzędzie wpasowane w cyfrowy kontekst, w ramach polityki cyfryzacji instytucji. Jego pełny tekst jest dostępny w formacie cyfrowym na stronie internetowej Trybunału.

 

3 RAs 2022 mockupWybór najważniejszych wyroków