Izbor najpomembnejših sodb

Izbor najpomembnejših sodb je nova letna publikacija, s katero se želi sodno prakso sodišč Evropske unije narediti vidnejšo in dostopnejšo. V njej so zbrani povzetki glavnih odločb Sodišča in Splošnega sodišča Evropske unije, ki jih je pripravil Direktorat za raziskave in dokumentacijo.

Z Izborom najpomembnejših sodb, ki je tako del nove politike razširjanja sodne prakse, se želi ustreči novim potrebam glede obveščanja o sodni dejavnosti in poklicnim pravnikom predstaviti glavni razvoj sodne prakse v preteklem letu.

S to izdajo je na podlagi odločb, ki sta jih izbrali Sodišče in Splošno sodišče, ponujena sintetična analiza glavnih prispevkov sodne prakse v preteklem letu. Ti prispevki so predstavljeni v obliki navedenih povzetkov, razvrščenih po temah glede na strukturo pogodb Unije. Za vsak povzetek je na voljo hiperpovezava do besedila odločbe.

Izbor najpomembnejših sodb, ki je v celoti na voljo v digitalni obliki, je bil od začetka zasnovan kot pripomoček, ki je v okviru politike digitalizacije institucije umeščen v digitalno okolje.

 

3 RAs 2022 mockupIzbor najpomembnejših sodb