Palais-byggnaden

Denna byggnad uppfördes i början på 70-talet och var föremål för en genomgripande renovering i början på 2000-talet. Sedan år 2008 hyser Palais-byggnaden den offentliga delen av domstolens verksamhet. Allmänheten har tillträde till denna byggnad för att närvara vid domstolens förhandlingar.

Byggnadsmaterialen är stål och glas, vilket utgör en subtil referens till institutionens ursprung som Europeiska kol- och stålgemenskapens domstol. Palais-byggnaden innehåller fem förhandlingssalar som är utspridda över flera våningar samt flera stora utrymmen som tjänar som väntsalar. Det är i Palaisbyggnaden som de muntliga förhandlingarna hålls där parterna i ett mål bereds tillfälle att yttra sig kontradiktoriskt. Det är också i Palais-byggnaden som domstolens domar avkunnas och generaladvokaternas förslag till avgörande föredras.