Prstenec

Prstenec je stavbou obklopující Palác a nacházejí se v něm kabinety soudců a generálních advokátů Soudního dvora, jakož i poradní síně. Představuje jádro soudu.

Je umístěn na konstrukci podpírané 116 sloupy o výšce 10 metrů.

Zřetelně odděluje neveřejné prostory, kde je vykonávána rozhodovací práce soudců a generálních advokátů od prostor vyhrazených pro veřejnou část soudní činnosti.

Hlavní část prací, kterými Soudní dvůr plní úkol, jenž mu byl svěřen, se uskutečňuje v této budově. Právě ve svých kabinetech připravují soudci zpravodajové návrhy rozsudků a generální advokáti vypracovávají svá stanoviska. Soudci zasedající v určité věci se v jedné z poradních síní scházejí bez tlumočníků a spolupracovníků, aby projednali návrh rozsudku a rozhodli o konečném znění jeho odůvodnění.