Ringhoone

Kohtupaleed ümbritsevas ringhoones paiknevad Euroopa Kohtu kohtunike ja kohtujuristide kabinetid ning nõupidamissaalid. See moodustab kohtu südamiku.

Ringhoone on püstitatud 116 kümnemeetrisest sambast koosnevale kolonnaadile.

Ringhoones on üksteisest selgelt eraldatud õigusemõistmise avalikkusega seotud alad ja üldsusele suletud alad, kus kohtunikud ja kohtujuristid teevad mõttetööd.

Kohtule pandud missiooni täitmisega seotud töid tehaksegi põhiliselt selles hoones. Kabinettides sõnastatakse ettekandja-kohtunike koostatavad otsuseprojektid ja kohtujuristide ettepanekud. Nõupidamissaalides kogunevad kohtuasja lahendavad kohtunikud ilma tõlkide ja kaastöötajateta, et arutada läbi kohtuotsuse projekt ja otsustada kohtuotsuse põhjenduste lõplik sõnastus.