„Žiedas“

„Žiede“, Rūmus juosiančiame statinyje, yra įsikūrę Teisingumo Teismo teisėjų ir generalinių advokatų kabinetai, taip pat įrengtos pasitarimų salės. Taigi, čia yra teismo branduolys.

Jį laiko dešimties metrų aukščio 116 kolonų peristilis.

Juo uždaros erdvės, kuriose vyksta teisėjų ir generalinių advokatų svarstymai, aiškiai atskiriamos nuo viešajai teisminės veiklos daliai skirtų erdvių.

Šiame pastate atliekamas esminis darbas, susijęs su Teisingumo Teismui patikėtomis užduotimis. Savo kabinetuose teisėjai pranešėjai rengia sprendimų projektus, o generaliniai advokatai rašo išvadas. Teisėjai (be vertėjų žodžiu ir pagalbininkų) nagrinėja bylą, susirinkę vienoje iš pasitarimų salių, aptaria sprendimo projektą ir sprendžia dėl galutinės motyvų versijos.