Prstenec

V budove Prstenca, ktorý obklopuje Palác, sa nachádzajú kabinety sudcov, sudkýň, generálnych advokátov a generálnych advokátok Súdneho dvora, ako aj rozhodovacie miestnosti. Prstenec tak predstavuje centrum tejto súdnej inštitúcie.

Celý komplex Prstenca spočíva na 116 stĺpoch vysokých 10 metrov.

Jasne sú v ňom oddelené neverejné priestory, v ktorých sa vykonáva reflexívna činnosť sudcov, sudkýň, generálnych advokátov a generálnych advokátok, od priestorov venovaných verejnej časti súdnej činnosti.

V tejto budove sa vykonáva väčšina prác súvisiacich s úlohami Súdneho dvora. Sudcovia spravodajcovia pripravujú návrhy rozsudkov a generálni advokáti vypracúvajú svoje návrhy práve vo svojich kabinetoch. Sudcovia, ktorí rozhodujú o veci, sa bez tlmočníkov alebo iných spolupracovníkov stretávajú v jednej z rozhodovacích miestností, aby prediskutovali návrh rozsudku a pripravili finálnu podobu jeho odôvodnenia.