A Thomas More épület

Morus Tamás (1478–1535) ügyvéd, jogászprofesszor, majd bíró volt, ezt követően pedig kiemelkedő politikai karriert futott be Angliában VIII. Henrik uralkodása alatt. Utóbbi a királyság legmagasabb tisztségével, a lordkancellári tisztséggel bízta meg. Nem értve egyet az uralkodó azon szándékával, hogy házasságát érvényteleníttesse, valamint a Rómától ebből eredően való elszakadással, Morus Tamás soha nem mondott le meggyőződéséről, és végül árulás miatt elítélték és lefejezték. Mint Erasmus közeli barátja, filozófusként és politikai esszéíróként maradt meg az utókor emlékezetében, bár történész, fordító és költő is volt. Tudós és filantróp, számtalan mű szerzőjeként elítélte a legkiszolgáltatottabbakkal szembeni zsarnokságot és igazságtalanságot, és munkássága szerves részét képezi a reneszánsz humanizmust jellemző megújulásnak, amely korszak egyik legkiemelkedőbb képviselője volt.

Az Európai Unió Bírósága így adózik tisztelettel egy kiváló európai humanista emlékének, és nagyrabecsülését fejezi ki azon meggyőződését illetően, hogy tántoríthatatlanul és minden erővel fel kell lépni a szabadságjogok bármely megsértésével szemben.

A Thomas More épületet, a Főépület második bővítését 1993‑ban adták át. Négy belső udvar köré szerveződik, és az Erasmus épület nyugati meghosszabbításában található, amelynek építészeti elemeit átvette. Az előcsarnok homlokzatát egy hatalmas, vízszintes szerkezetű, üvegezett ívként alakították ki, amely összeköti az Erasmus és a Thémis épületet. Az épület kevert beton‑ és acélszerkezettel épült, moduláris szerkezetű. Homlokzata gránitból készült, üvegezett alumíniumszerkezettel.

Jelenleg ezen épület a Törvényszék bíráinak és Hivatalának ad helyet. Rendelkezik továbbá két tárgyalóteremmel, a Kék és a Zöld Tárgyalóteremmel, valamint egy konferenciateremmel.