Věž Comenius

Filozof a pedagog Jan Amos Komenský, latinsky „Comenius“ (1592–1670), byl prvním zastáncem všeobecného vzdělávání. Byl přesvědčený, že společenský vzestup by měl být výsledkem vzdělání, a nikoliv narození, a bojoval za rovnost příležitostí a výuku pro všechny bez ohledu na bohatství, náboženství nebo pohlaví. Komenský, prezentovaný jako otec moderního vzdělávání, rovněž způsobil převrat v metodách výuky jazyků, zejména latiny, jazyka vědění, které si tak mohl osvojit co největší počet lidí. Jeho učebnice, přeložené zhruba do patnácti jazyků, byly po více než století nejpoužívanějšími školními učebnicemi v Evropě, což přispělo k šíření mnohojazyčnosti jako klíče k vědění.

Soudní dvůr Evropské unie tím, že projevuje úctu Komenskému, jenž cestoval po Evropě, aby prosazoval otevřenější a rovnoprávnější výuku jazyků, vyzdvihuje hodnoty mnohojazyčnosti a vzdává hold těm, kteří den co den přispívají k ochraně evropského jazykového bohatství.

Věž Comenius je součástí čtvrtého rozšíření Paláce.

Zlaté zbarvení věže pochází z anodizovaného hliníkového pletiva, které slouží jako zastínění. Totéž pletivo je k dovršení architektonické jednoty použito i na jiných budovách. Kovová tkanina díky pravidelnosti svých vzorů, lesku své struktury a reliéfu záhybů dodává stavbě skutečnou identitu.

Věž Comenius byla v prosinci 2008, kdy byla spolu se svým dvojčetem, věží Montesquieu, otevřena, nejvyšší budovou v Lucembursku. Jejích 26 podlaží dosahuje výšky 103 metrů, která je nyní překonána výškou věže Rocca.