Bokštas „Comenius“

Filosofas ir pedagogas Jan Amos Komenský, arba Komenijus (1592–1670), buvo pirmasis visuotinio švietimo gynėjas. Būdamas įsitikinęs, kad aukštesnę socialinę padėtį turėtų lemti švietimas, o ne kilmė, jis kovojo už lygias galimybes ir ugdymą, prieinamą visiems, neatsižvelgiant į turtą, religiją ar lytį. Laikomas moderniojo švietimo tėvu, Komenijus taip pat iš esmės keitė kalbų, ypač lotynų – pažinimo kalbos, mokymo metodus, siekdamas, kad jos mokytųsi kuo daugiau žmonių. Jo rankraščiai, išversti į maždaug penkiolika kalbų, ilgiau nei šimtmetį buvo labiausiai naudojami vadovėliai Europoje ir prisidėjo prie daugiakalbystės, kaip žinių rakto, propagavimo.

Prisimindamas Komenijų, keliavusį po Europą ir skatinusį labiau atvirumu ir lygybe pagrįstą kalbų mokymą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pabrėžia daugiakalbystės svarbą ir reiškia pagarbą visiems, kurie kasdien prisideda prie Europos kalbų įvairovės apsaugos.

Bokštas „Comenius“ priklauso ketvirtajam Rūmų plėtros etapui.

Bokštui auksinę spalvą suteikia anoduotas aliuminio tinklas, veikiantis kaip saulės šviesos laidumo sistema. Siekiant unifikuoti architektūrinį ansamblį šis tinklas panaudotas ir kituose pastatuose. Metalinio tinklo ornamentas, blizgi tekstūra ir banguotas reljefas statiniui suteikia savitumo.

Bokštas „Comenius“, kai 2008 m. gruodžio mėn. buvo inauguruotas, kartu su dvyniu, bokštu „Montesquieu“, buvo aukščiausias šalies pastatas. Jo 26 aukštai siekia 103 metrų aukštį, bet dabar dar aukštesnis yra bokštas „Rocca“.