Tornis “Comenius”

Filozofs un pedagogs Jans Amoss Komenskis (Jan Amos Komenský), saukts arī par Komēniju (1592–1670), bija pirmais vispārpieejamas izglītības atbalstītājs. Pārliecināts, ka sociālā izaugsme jāgūst drīzāk izglītības, nevis izcelsmes ceļā, viņš cīnījās par vienlīdzīgām iespējām un izglītības pieejamību visiem neatkarīgi no turības, reliģiskās pārliecības vai dzimuma. Par mūsdienu izglītības pamatlicēju uzskatītais Komēnijs revolucionizēja arī metodes valodu apguvei – konkrēti, par zināšanu valodu atzītās latīņu valodas apguvei – tālab, lai sekmētu, ka to iemācās pēc iespējas lielāks skaits cilvēku. Viņa mācību grāmatas, kas tulkotas aptuveni piecpadsmit valodās, ilgāk nekā gadsimtu bija Eiropā visvairāk lietotās skolu grāmatas un tādējādi palīdzēja daudzvalodībai iegūt zināšanu atslēgas auru.

Godinot Komēniju, kurš apceļoja Eiropu, lai veicinātu lielāku atvērtību un vienādas iespējas valodu apguvē, Eiropas Savienības Tiesa ceļ godā daudzvalodības vērtības un apliecina cieņu tiem, kas ikdienā palīdz sargāt Eiropas valodisko bagātību.

Tornis “Comenius” uzbūvēts Tiesu pils ceturtās paplašināšanās gaitā.

Zeltaino toni tornim piešķir saulsargam izmantotais anodēta alumīnija sietveida režģis. Lai šo arhitektonisko ansambli padarītu vienveidīgāku, tāds pats sietveida režģis izmantots arī pārējās ēkās. Metāla rastrs ar savu plūduma ritmu, tekstūras spīdumu un locīto reljefu šo būvi padara patiesi savdabīgu.

Laikā, kad tornis “Comenius” 2008. gadā tika atklāts kopā ar dvīņu torni “Montesquieu”, tās bija augstākās celtnes Lielhercogistē. Torņu 26 stāvi slejas 103 metru augstumā, un tagad par tiem augstāks ir tornis “Rocca”.