Comenius-tornet

Filosofen och pedagogen Jan Amos Komenský, även kallad “Comenius” (1592–1670), var den första förespråkaren av allmän skolgång. Han var övertygad om att socialt avancemang borde bero på utbildning snarare än på födsel. Han kämpade för lika möjligheter och utbildning för alla, oavsett förmögenhetsstatus, religion eller kön. Han anses vara den moderna utbildningens fader och revolutionerade även metoderna för språkundervisning, i synnerhet undervisningen i latin, som var lärospråket, för att så många som möjligt skulle kunna lära sig detta språk. Hans läroböcker har översatts till ett femtontal språk och tillhörde under mer än ett århundrade de mest använda läroböckerna i Europa, vilket bidrog till  flerspråkighetens framväxt som en lärdomens grundsten.

Genom att hylla Comenius, som reste runt i Europa för att främja en mer öppen och jämställd språkundervisning, markerar Europeiska unionens domstol flerspråkighetens värden och hyllar de personer som varje dag bidrar till försvaret av den europeiska språkrikedomen.

Comenius-tornet ingår i den fjärde utbyggnadsetappen av Palais-byggnaden.

Tornets guldfärgade exteriör kommer från det fasadnät i anodiserat aluminium som fungerar som solavskärmare. Detta fasadnät används även i de övriga tornen för att förstärka den arkitektoniska helheten. Metallnätets raster bidrar genom sin rytm, sin glans och sin textur till att ge tornen en uttalad identitet.

Vid invigningen i december 2008 var Comenius-tornet, tillsammans med Montesquieu-tornet, Luxemburgs högsta byggnader med sina 26 våningar och en höjd på 103 meter. Comenius-tornet och Montesquieu-tornet har numera förlorat titeln som landets högsta byggnader till Rocca-tornet.