Πύργος Montesquieu

Ο Charles-Louis de Secondat de la Brède, baron de Montesquieu (1689-1755) υπήρξε δικηγόρος, δικαστής και συγγραφέας. Είναι γνωστός για το έργο του «De l’esprit des lois» («Το πνεύμα των νόμων»), το οποίο εξέδωσε το 1748 μετά από πολυετείς περιηγήσεις στην Ευρώπη, κατά τις οποίες μελέτησε τα πολιτικά συστήματα, την οικονομία, το κλίμα, την ιστορία και τα ήθη των χωρών όπου διέμεινε. Με το έργο του αυτό, χάρη στο οποίο θεωρείται ένας από τους πρώτους μελετητές του συγκριτικού δικαίου, αλλά και πρόδρομος της σύγχρονης κοινωνιολογίας, ο Montesquieu υποστηρίζει μια νέα κατανομή των εξουσιών, βασιζόμενη συγχρόνως στον διαχωρισμό τους και στην αλληλεξάρτησή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εξισορρόπησή τους. Θέτει συνεπώς τις βάσεις για την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία αποτελεί μέχρι σήμερα τον ακρογωνιαίο λίθο της Δημοκρατίας.

Με την επιλογή του ονόματος του Montesquieu, ο οποίος συνέβαλε με τη σκέψη του στη διαμόρφωση της αρχής της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπενθυμίζει τις αξίες οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη και καθορίζουν την ταυτότητα της Ένωσης ως αυτόνομης έννομης τάξης.

Ο πύργος Montesquieu αποτελεί μέρος της τέταρτης κτιριακής επέκτασης του Μεγάρου.

Το χρυσό χρώμα του πύργου οφείλεται στο πλέγμα ανοδιωμένου αλουμινίου, το οποίο παρέχει ηλιοπροστασία. Το πλέγμα αυτό χρησιμοποιείται και στα άλλα κτίρια του Δικαστηρίου ως ενοποιητικό αρχιτεκτονικό στοιχείο. Χάρη στο μοτίβο της πλέξης του, τη λαμπερή υφή του και το ανάγλυφο των πτυχών του, το μεταλλικό αυτό πλέγμα προσδίδει μια πραγματική ταυτότητα στην όλη κατασκευή.

Όταν εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2008, μαζί με τον δίδυμό του πύργο Comenius, ο πύργος Montesquieu ήταν το υψηλότερο κτίριο της χώρας. Αμφότερα τα κτίρια έχουν 26 ορόφους, φτάνοντας σε ύψος 103 μέτρων, το οποίο ξεπερνά πλέον ο πύργος Rocca.