wieża Montesquieu

Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, znany jako Monteskiusz (1689–1755), był prawnikiem, sędzią i pisarzem. Zasłynął dziełem O duchu praw, które wydał w 1748 r., po kilkuletniej podróży po Europie, podczas której badał ustroje polityczne, gospodarkę, klimat, historię i obyczaje odwiedzanych krajów. Uważany jest z tej racji za jednego z pierwszych prawników komparatystów, ale także za prekursora nowoczesnej socjologii. Monteskiusz opowiadał się za nowym podziałem władzy państwowej, opartym jednocześnie na rozdziale władz i na współzależności, mającym gwarantować ich równowagę. Stworzył w ten sposób podstawy zasady podziału władz, która do dziś uważana jest za fundament demokracji.

Poprzez wybór Monteskiusza, którego rozważania przyczyniły się do ukształtowania zasady niezawisłości sędziowskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomina o wspólnych dla państw członkowskich wartościach, które definiują istotę tożsamości Unii jako autonomicznego porządku prawnego.

Wieża Montesquieu powstała w ramach czwartego etapu rozbudowy Pałacu.

Swój złocisty kolor wieża zawdzięcza siatce z anodowanego aluminium służącej jako łamacz światła. Jej motyw jest obecny w pozostałych budynkach, służąc jako element spajający zespół architektoniczny. Rytm splotu, połysk faktury i ażurowe fałdy metalowej siatki nadają gmachowi pełną harmonii indywidualność.

W chwili oddania do użytku w 2008 r. wieża Montesquieu wraz ze swą bliźniaczą wieżą Comenius była najwyższym budynkiem w kraju. Jej 26 pięter i 103 metry wysokości przerosła obecnie wieża Rocca.