Rocca-tårnet

Giustina Rocca anses for at være historiens første kvindelige advokat. Hendes navn er gået over i historien på grund af en voldgiftskendelse, som hun afsagde den 8. april 1500 i en tvist, som hun var blevet betroet at afgøre. Giustina Rocca afsagde sin kendelse på den venetianske guvernør i Tranis sæde på folkesproget og ikke på latin efter datidens praksis for at gøre den forståelig for de tilhørere, der var kommet for at overvære afsigelsen. Hun indkaldte herefter den tabende part med henblik på, at denne skulle betale hende et voldgiftshonorar, hvorved hun – i en tid, hvor kvinder hverken havde adgang til uddannelse eller til at praktisere jura – viste, at hun ville behandles på lige fod med de mænd, der var tillagt sådanne prærogativer.

Ved at opkalde sit højeste tårn efter Giustina Rocca minder Den Europæiske Unions Domstol om den betydning, som den tillægger adgangen til lovgivning og retsvæsen for alle, og bekræfter igen, som en afspejling af sin egen praksis, sit engagement i lige muligheder.

Rocca-tårnet er med 29 etager og en højde på 118 meter det højeste tårn i Luxembourg. Selv om Rocca-tårnet kun udgør én bygning, giver det udefra indtryk af at bestå af to sammensatte tårne.

Da dette tårn skulle opføres som det sidste element i ejendomskomplekset, ønskede arkitekterne at bryde den kontinuitet, som var påbegyndt med Comenius- og Montesquieu-tårnene, ved at placere det som en arkitektonisk afslutning. Kun den ene af de to facader har den samme overflade og størrelse som Comenius- og Montesquieu-tårnene, mens den anden facade er sort og en anelse højere. Rocca-tårnet er således en del af det nuværende kompleks og indgår i en arkitektonisk dialog med Justitspalæet og Comenius- og Montesquieu-tårnene. Forbindelsen til de øvrige bygninger er sikret ved en udvidelse af Galleriet og opførelsen af en stor trappe, der leder tankerne hen på den trappe, der forbinder Galleriet med Justitspalæet.

Rocca-tårnet har en høj energicertificering svarende til, hvad der kendetegner en passiv bygning, med et varmebehov, som er reduceret med 55% i forhold til referencebygningen, og med et primærenergiforbrug og CO²-emissioner, der er reduceret med 45%.

Med indvielsen af Rocca-tårnet i september 2019 blev det muligt at samle alle Domstolens tjenestegrene i et enkelt ejendomskompleks, som huser hele personalet og alle dommere under samme tag.