Alalised kandideerimiskutsed

Teatud töökohtade kategooriate jaoks kasutab Euroopa Liidus Kohus vahel alalisi kandideerimiskutseid, mille loetelu järgneb. Igast kaustast leiab kandideerimise menetluse.


Euroopa Liidu Üldkohtu õigusnõunikud PDF 


Juristid teabeotsingu ja dokumentatsiooni jaoks

Euroopa Liidu Kohus Luxembourgis võtab teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakonda ajutise teenistujana administraatori ametikohale tööle juriste, kelle tööülesanneteks on Euroopa Liidu õiguse ja liikmesriikide õigusega seotud uuringud, teabeotsing ja dokumentatsioon.

Tööle võetakse palgaastmele AD 5 ning järgmistel tingimustel.

I. Nõutud kvalifikatsioon või diplomid

a) akadeemiline kõrgharidus õigusteaduses mõne liikmesriigi õiguse alal ning põhjalikud teadmised Euroopa Liidu õigusest;

b) nii Euroopa Liidu õiguse kui ka siseriikliku õiguse alase uurimistöö kogemus on äärmiselt soovitatav.

II. Keelteoskus

Punktis I a mainitud diplomi välja andnud liikmesriigi keele valdamine.

Teenistusülesannetega seotud põhjustel on nõutav hea prantsuse keele oskus, sealhulgas oskus selles keeles kirjutada.

* * * * *

Väljavalitud kandidaadid võetakse tööle ajutiste teenistujatena üheaastase lepinguga, mida saab pikendada.

III. Avalduste esitamine

Kandideerimisest huvitatutel palutakse esitada avaldus koos üksikasjaliku elulookirjeldusega järgmisel aadressil:

AD-RECH-DOC@curia.europa.eu ning märkida viide: AD-Rech.&doc.

Avaldusi säilitatakse 12 kuu jooksul alates nende saamisest.