Stále výzvy na podanie prihlášok

V prípade niektorých kategórií pracovných miest Súdny dvor Európskej únie niekedy využíva stále výzvy na podanie prihlášok, ktoré sú uvedené nižšie. Postup podania prihlášok je uvedený v každom súbore.


Referendári na Všeobecnom súde Európskej únie PDF 


Právnici pre Výskum a dokumentáciu

Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu pre svoju službu Výskum a dokumentácia pravidelne uzatvára pracovné zmluvy s právnikmi, ktorí budú pôsobiť ako dočasní zamestnanci a budú vykonávať štúdium, výskum a dokumentáciu týkajúce sa práva Únie a vnútroštátnych práv.

Pre uvedené pracovné miesta zaradené v platovej triede AD 5 sa vyžadujú tieto predpoklady.

I. Vyžadované tituly a diplomy

a) úplné právnické vzdelanie v odbore vnútroštátne právo jedného z členských štátov potvrdené univerzitným diplomom a výborná znalosť práva Únie;

b) preukázateľné profesijné skúsenosti vo funkcii potvrdzujúcej skutočnú prax v oblasti právneho výskumu práva Únie a vnútroštátneho práva sú nevyhnutné.

II. Jazykové znalosti

Dôkladná znalosť jazyka členského štátu, ktorý vydal diplom uvedený v bode I a).

V záujme služby sa vyžaduje výborná znalosť francúzskeho jazyka zahŕňajúca schopnosť písať v tomto jazyku.

* * * * *

Úspešní uchádzači budú zamestnaní ako dočasní zamestnanci na obdobie jedného roka, ktoré môže byť predĺžené.

III. Podávanie žiadostí

Osoby, ktoré majú záujem o uvedené miesta, môžu svoje kandidatúry spojené s podrobným curriculum vitae zasielať elektronickou poštou na túto adresu :

AD-RECH-DOC@curia.europa.eu s uvedením referencie: AD Rech.&doc.

Kandidatúry sa uchovávajú 12 mesiacov odo dňa ich prijatia.