Stående anbudsinfordringar

För vissa kategorier av anställningar använder sig EU-domstolen ibland av stående anbudsinfordringar. Nedan finns en lista över dessa. Varje fil innehåller en beskrivning av ansökningsförfarandet.


Rättssekreterare vid Europeiska unionens tribunal PDF 

 


Svenskspråkig korrekturläsare/språklig granskare 

Intresseanmälan till den svenska översättningsavdelningen vid Europeiska unionens domstol

Vi tar alltid emot intresseanmälningar från intressanta kandidater för eventuellt kommande vikariat som svenskspråkig korrekturläsare/språklig granskare.

Den svenska översättningsavdelningen ansvarar bland annat för översättning av domar och andra juridiska dokument till svenska.

Avdelningen består av juristlingvister, korrekturläsare och sekreterare. Arbetet innebär korrekturläsning med betoning på språklig bearbetning av juridiska dokument samt språkvård i nära samarbete med avdelningens juristlingvister.

Vi söker personer med erfarenhet av korrekturläsning och språklig bearbetning av texter. Du som söker bör ha utmärkta kunskaper i svenska, samt goda kunskaper i franska och engelska. Du bör även ha goda datorkunskaper.
Om du har

  • förmåga att både samarbeta och fungera självständigt,
  • vilja och förmåga att ge service,
  • lätt för att kommunicera,

kan vi erbjuda ett varierande arbete med cirka 30 svenskspråkiga kolleger, där det ges rikliga möjligheter till mångkulturella kontakter med kolleger från andra avdelningar.

Tidvis arbetar vi intensivt och under tidspress, så du bör vara van vid att hantera sådana situationer och själv kunna ta de initiativ och det ansvar som krävs.

Om du är intresserad är du välkommen att sända in din intresseanmälan med meritförteckning till:

recruitment.tradSV@curia.europa.eu


Svenskspråkig sekreterare

Intresseanmälan till den svenska översättningsavdelningen vid Europeiska unionens domstol

Vi tar alltid emot intresseanmälningar från intressanta kandidater för eventuellt kommande vikariat som svenskspråkig sekreterare.

Den svenska översättningsavdelningen ansvarar bland annat för översättning av domar och andra juridiska dokument till svenska.

Avdelningen består av juristlingvister, språkliga granskare och sekreterare. Arbetet som sekreterare innebär bland annat bevakning av frister, hantering av juridiska dokument och kontakt med externa medarbetare.

Vi söker personer med erfarenhet av administrativa uppgifter. Du som vill arbeta här bör ha utmärkta kunskaper i svenska samt goda kunskaper i franska och engelska. Kunskaper i ytterligare något av unionens språk är en merit.

Om du har

  • förmåga att både samarbeta och fungera självständigt,
  • vilja och förmåga att ge service,
  • lätt för att kommunicera,

kan vi erbjuda ett varierande arbete med cirka 35 svenskspråkiga medarbetare där det ges rikliga möjligheter till mångkulturella kontakter med kollegor från andra avdelningar.

Tidvis arbetar vi intensivt och under tidspress, så du bör vara van vid att hantera sådana situationer och själv kunna ta de initiativ och det ansvar som krävs. Du bör även vara flexibel och snabbt kunna sätta dig in i arbetsuppgifterna.

Om du är intresserad är du välkommen att sända in din intresseanmälan med meritförteckning till

recruitment.tradSV@curia.europa.eu

Ange i ditt mejl att du är intresserad av att arbeta som sekreterare.


Svenskspråkiga juristlingvister

Domstolen söker regelbundet svenskspråkiga juristlingvister för kortare eller längre vikariat vid den svenska översättningsenheten i Luxemburg. Om du vill arbeta i en internationell miljö med drygt 600 andra jurister kan det här vara något för dig.

Arbetet som juristlingvist går ut på att översätta bland annat domstolens domar, generaladvokaternas förslag till avgörande och nationella domstolars beslut att ställa tolkningsfrågor till EU-domstolen.

De svenskspråkiga juristlingvisterna översätter texter från andra EU-språk till svenska.

Minimikraven för att komma ifråga för ett vikariat är:

  • Svensk juristexamen
  • Utmärkt förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska
  • Mycket goda kunskaper i franska och minst ytterligare ett EU-språk

Erfarenhet av översättning, annan relevant arbetslivserfarenhet och ytterligare språkkunskaper ses som meriter.

När det finns lediga tjänster kommer urvalet bland de kandidater som uppfyller de formella kraven att ske genom att en intervju hålls i kombination med en provöversättning av en juridisk text från franska. Om du är intresserad av det här arbetet ska du skicka in din ansökan i form av ett personligt brev tillsammans med cv till adressen: recruitment.tradSV@curia.europa.eu

För närmare upplysningar, skriv till recruitment.tradSV@curia.europa.eu

Den här annonsen ersätter inte de offentliga meddelanden om uttagningsprov som publiceras med jämna mellanrum av Epso.


Jurister till forsknings- och dokumentationsavdelningen

Europeiska unionens domstol i Luxemburg behöver regelbundet rekrytera jurister till sin forsknings- och dokumentationsavdelning. Dessa jurister kommer att, i egenskap av tillfälligt anställd, inneha en handläggartjänst med uppgift att arbeta med utredningar, forskning och dokumentation inom EU-rätt och nationell rätt.

För dessa arbetsuppgifter, som utförs inom lönegrad AD 5, krävs följande.

I. Yrkeserfarenhet och examensbevis

a) Avslutad universitets- eller högskoleutbildning i juridik inom en medlemsstats nationella rättsordning, styrkt med ett examensbevis, och fördjupade kunskaper i EU-rätt.

b) Dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete, inom såväl EU-rätt som nationell rätt, beaktas särskilt.

II. Språkkunskaper

Fördjupade kunskaper i det språk som talas i den medlemsstat som utfärdat det examensbevis som nämns i punkt I a.

För att kunna utföra arbetsuppgifterna krävs goda kunskaper i franska, inklusive en reell förmåga att uttrycka sig skriftligt på detta språk.

* * * * *

Utvalda sökande kommer att ges en tillfällig anställning på ett år, vilken kan förlängas.

III. Ansökan

En ansökan till denna tjänst ska, tillsammans med en detaljerad meritförteckning skickas med e-post till följande adress :

AD-RECH-DOC@curia.europa.eu med angivande av referensen: AD-Rech.&doc.

Ansökningarna sparas i tolv månader räknat från dagen för mottagandet.