Den Europæiske Unions Domstols 70-årsjubilæum

70 logo red FINAL Colours no devise

I 2022 fejrede Den Europæiske Unions Domstol sit 70-årsjubilæum. I den anledning fandt der i løbet af året en række begivenheder sted, herunder et ekstraordinært dommerforum med temaet »Et retsvæsen tæt på borgeren«, og der blev afholdt et højtideligt retsmøde og udgivet et særligt jubilæumsfrimærke.

Dokumenterne fra kollokviet  med bidragene fra deltagerne i det ekstraordinære dommerforum og talerne fra det højtidelige retsmøde er blevet offentliggjort (på engelsk og fransk).

Endvidere er filmen »70 years of the Court of Justice of the European Union« blevet produceret med deltagelse af medlemmer af Domstolen og eksperter i EU-ret.

Endelig har foreningen af tidligere medlemmer af Unionens retsinstanser ligeledes udgivet bogen »Testimonies of former Members of the Court of Justice of the European Union on the occasion of the Courts 70th anniversary «, hvori institutionens 70-årige historie fortælles (på engelsk og fransk).