Högtidlighållandet av EU-domstolens 70-årsjubileum

70 logo red FINAL Colours no devise

År 2022 fyllde EU-domstolen 70 år. För att högtidlighålla detta jubileum anordnades under året ett flertal evenemang, till exempel ett domarmöte med temat ”En rättskipning nära medborgarna” och en högtidlig sammankomst. Jubileet firades även genom utgivningen av ett minnesfrimärke.

Bidragen från deltagarna i det särskilda domarmötet och de presentationer som hölls under den högtidliga sammankomsten samlades i en sammanställning av anföranden som publicerades på engelska och franska.

Det gjordes också en film med namnet ”70 år med EU-domstolen”. I filmen medverkar domstolsledamöter och andra EU-rättsexperter.

Föreningen för tidigare ledamöter av EU-domstolen lät dessutom ge ut en bok på engelska och franska som återspeglar domstolens 70-åriga historia (”Testimonies of former Members of the Court of Justice of the European Union on the occasion of the Court's 70th anniversary”) (Vittnesmål från tidigare ledamöter av Europeiska unionens domstol med anledning av domstolens 70-årsjubileum).