Geert De Baere
Geert De Baere

Urodzony w 1979 r.; licencjat z prawa (uniwersytet w Antwerpii, 2002 r.); Master of Laws (2003) i doktor prawa (2007) (King’s College, uniwersytet w Cambridge); wizytujący pracownik naukowy (Visiting Research Fellow) na wydziale prawa uniwersytetu Columbia (2005); stowarzyszony habilitowany pracownik naukowy na uniwersytecie w Antwerpii (2007-2009); wykładowca zaproszony (2009), następnie wykładowca (2010-2014) oraz główny wykładowca (od 2015 r.) prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego na uniwersytecie w Leuven (KU Leuven); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy rzecznik generalnej E. Sharpston (2007-2009), następnie sędzi A. Prechal (2016-2017); sędzia Sądu od dnia 4 października 2017 r.