Andmekaitseametnik

Andmekaitseametnik tagab, et Euroopa Liidu Kohus kohaldab muu kui õigustmõistva tegevuse raames  määrust (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning nõustab institutsiooni teenistusi neil lasuvate isikuandmete kaitse kohustuste täitmisel.

Täiendavat teavet isikuandmete töötlemise kohta institutsiooni eri tegevuste raames leiate selleks ette nähtud saidilt.

Andmekaitseametnik on oma tegevuses täiesti sõltumatu.

Töötlemistoimingute register

Andmekaitseametnik peab keskset registrit Euroopa Liidu Kohtu muu kui õigustmõistva tegevuse käigus tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute kohta.

Register sisaldab andmeid muu hulgas vastutava töötleja, töötlemise eesmärkide, töötlemisest puudutatud isikute ja andmete, andmesaajate, võimalike andmeedastuste ning säilitamise kestuse kohta.

Üldsus saab registriga tutvuda siin:

-        Töötlemistoimingute keskregister

Kontakt

Andmekaitseametnikuga võib võtta ühendust kõigis küsimustes, mis puudutavad Teie isikuandmete töötlemist institutsiooni muu kui õigustmõistva tegevuse raames ja teie õiguste teostamist.

Selleks tuleb kasutada ette nähtud kontaktvormi, valides rippmenüüst „Minu küsimus puudutab: minu isikuandmete töötlemine Euroopa Liidu Kohtu poolt“.