Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava huolehtii siitä, että luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EU) 2018/1725 säännöksiä noudatetaan, kun Euroopan unionin tuomioistuin hoitaa muita kuin lainkäyttötehtäviään, ja auttaa toimielimen yksiköitä noudattamaan henkilötietojen suojeluun liittyviä velvoitteitaan.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä toimielimen eri tehtävien yhteydessä on tätä koskevassa osiossa.

Tietosuojavastaava toimii tehtävässään täysin itsenäisesti.

Rekisteri tietojenkäyttötoimista

Tietosuojavastaava pitää myös keskusrekisteriä kaikista Euroopan unionin tuomioistuimen muiden kuin lainkäyttötehtäviensä yhteydessä suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista.

Tämä rekisteri sisältää muun muassa tiedot käsittelystä vastaavasta henkilöstä, käsittelyn tarkoituksesta, käsittelyn kohteena olevista henkilöistä ja tiedoista, tietojen vastaanottajista, mahdollisista tietojen luovutuksista ja tietojen säilytysajasta.

Rekisteri on avoin yleisölle:

–     Tietojen haku käsittelytoimien keskusrekisteristä

Yhteydenotto

Voitte ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan asioissa, jotka koskevat henkilötietojenne käsittelyä toimielimessä muissa kuin lainkäyttötehtävissä ja oikeuksienne käyttämistä.

Voitte käyttää tätä varten yhteydenottolomaketta ja valita alasvetovalikosta otsikon ”henkilötietojeni käsittely Euroopan unionin tuomioistuimessa”.